Onze visie

Samen Jezus leren kennen en bekend maken!

DE FOCUS

Netwerk is een studentengroep die op vrijdagavond bij elkaar komt.
Netwerk is niet gebonden aan een kerk. Iedereen is welkom, wat je ook gelooft!

Bij Netwerk willen wij groeien in discipelschap. Wat een discipel, een volger van Jezus is? Kijk naar Jezus zelf.
Hij heeft een relatie met God, zijn Vader, met andere christenen en met mensen die God nog niet kennen.
Deze drie dimensies zijn bij Hem perfect in balans. Zo willen wij als Netwerk ook deze drie dimensies
aandacht en ruimte geven en daarmee jou helpen om een discipel te zijn en discipelen te maken.

"Ik wil meebouwen aan God's koninkrijk in Groningen!"
- Rianne

Netwerk Avonden

Een plek bieden voor Christelijke en (nog) niet-christelijke studenten en hen toerusten in het kennen en bekendmaken van Jezus.
Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God!

Tapas en Topics Onze netwerkavond begint om 5 uur met gezellig samenzijn en tapas eten. Voor deze maaltijd neemt iedereen iets te eten mee wat we met elkaar delen. Na de maaltijd zingen we samen om onze God te aanbidden en te danken voor zijn goedheid. Na de aanbidding gaan we met elkaar in gesprek over een topic. Deze topics kunnen worden voorbereid door een netwerk lid maar bijvoorbeeld ook door een spreker. Vaak spreken we in kleine groepjes nog door over het onderwerp. We sluiten de avond af met een gebed voor elkaar en de wereld om ons heen. Na het ''formele'' gedeelte is er voor de liefhebber nog een drankje!

  • 13 MAART - Patrijs 13 Grijpskerk
    18.00 tot 22.00

  • 20 MAART - Madoerastraat 16 Groningen
    18.00 tot 22.00

  • 3 APRIL - Madoerastraat 16 Groningen
    18.00 tot 22.00

Triade

Triades zijn groepjes van 3 mannen of drie vrouwen drie iedere week op een zelfgekozen tijdstip bij elkaar komen. Binnen je triade bespreek je met elkaar hoe het gaat met jouw relatie met God. Je praat met elkaar, je bent er voor elkaar, je bidt voor elkaar en leest samen uit de Bijbel.

"Want waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden." Mattheus 18:20

Ben je nieuwsgierig geworden naar Netwerk?

Kom gerust eens kijken op onze (open) avonden en neem medestudenten mee! We hopen dat je hier je plekje vindt en als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op! Het is super gezellig als je komt kijken, je wordt hartelijk ontvangen en instroom kan op ieder moment.